09/17/2020

مطالعه اثر اتمسفر گازی بر کلاسترهای مس بر پایه گرافیت با استفاده از شبیه سازهای دینامیک مولکولی

شبیه سازی دینامیک مولکولی برای یک خوشه مکعبی مس که در یک لایه دو لایه گرافیتی پشتیبانی می شود ، انجام شد
09/17/2020

Molecular dynamics simulation of a graphite-supported copper nanocluster: thermodynamic properties and gas adsorption

Molecular dynamics simulations were conducted for a cubic Cu cluster supported on a graphite bilayer
08/14/2017

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!